Voorwaarden

  1. Met het plaatsen van deze bestelling sluit u een overeenkomst met vereniging JCI Eemland.
  2. Ik ga akkoord met de privacy statement van vereniging JCI Eemland.
  3. De factuur zal door mij worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum of uiterlijk 20 november 2021. Indien JCI Eemland uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn heeft ontvangen, behoudt JCI Eemland het recht om uw bestelling niet in behandeling te nemen.
  4. Vereniging JCI Eemland spant zich in om de overeenkomst naar behoren uit te voeren en sluit aansprakelijkheid uit, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.