Goed doel

Over het goede doel

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 3-8 jaar een taalachterstand hebben of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen. De aanmeldingen verlopen vaak via de GGD, logopediepraktijken of welzijnsorganisaties.

De VoorleesExpress draait volledig op vrijwilligers. Zij worden zorgvuldig geselecteerd, getraind en begeleid. De trainer is een betaalde kracht die vanuit een professionele organisatie (vaak een Bibliotheek of welzijnsorganisatie in die regio) opereert.

Bij het project wordt uitgegaan van de talenten en mogelijkheden van de ouders. Samen met de ouders zoeken de vrijwilligers van de VoorleesExpress naar manieren waarop zij de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren.

Landelijk en lokaal

De VoorleesExpress bereikt landelijk jaarlijks 4000 gezinnen en streeft naar 6000-7000 gezinnen per jaar. Op dit moment wordt het project uitgevoerd op 100 locaties.

VoorleesExpress pakket

In 2018 heeft JCI Eemland zich een mooi doel gesteld, namelijk om 40 gezinnen op de wachtlijst in Amersfoort e.o. te helpen om een VoorleesExpress pakket te krijgen in 2019!

Wat doet de VoorleesExpress?

In dit youtube fimpje wordt kort uitgelegd hoe de VoorleesExpress werkt: https://www.youtube.com/watch?v=Nmqw0Hlre5E

In dit youtubefilmpje vertellen een vrijwilliger en een gezin wat hun ervaring is met de VoorleesExpress: https://www.youtube.com/watch?v=0cc8sPFWqxQ

Om een gezin te helpen is een bedrag van € 250 nodig.

Wat kost een gezin? Wat krijgt een gezin? Deelname van een gezin kost € 250.

Voor dit bedrag ontvangt het gezin:

  1. 20 weken lang (dus een half schooljaar!) één uur per week een voorlezer
  2. Begeleiding van een coördinator
  3. Voorleesdagboek met wekelijks extra voorleestips
  4. Bibliotheekabonnement voor kinderen en een jaarabonnement voor één van de ouders
  5. Een basistraining en een verdiepingstraining voor de vrijwilligers van de VoorleesExpress
  6. Leesstimuleringspakket voor het gezin met o.a. nieuwe boeken voor het gezin, voorleesdiploma voor de kinderen, voorleestips- en voorleessuggesties voor ouders
  7. Toegang tot materialen van speel-o-theek Eemland
  8. Voortgangrapportage die wordt gedeeld met de school / de peuterspeelzaal.

De gezinnen betalen zelf eenmalig € 10,-.

JCI-leden waren uitgenodigd om mee te kijken bij de gezinnen die
dankzij onze actie in 2017 konden starten met het VoorleesPakket.
Het was bijzonder en hartverwarmend om te zien hoeveel baat de
kinderen en het hele gezin bij deze hulp hebben. De speciaal
getrainde vrijwilligers komen 20 weken lang bij een gezin om voor
te lezen. Ze begeleiden de ouders en/of oudere kinderen naar meer
leesplezier en voorleesgewoontes. Het effect is wonderlijk – de
voorgelezen kinderen durven thuis en in de klas meer Nederlands
te praten, hun woordenschat schiet omhoog en er wordt een hechte
band opgebouwd met de voorlezers en met boeken in het algemeen.
Dat heeft hun hele leven door een positieve invloed!

 

Direct bestellen

 

De opbrengst in het verleden

Al meer dan tien jaar organiseert JCI Eemland jaarlijks de verkoop van chocoladeletters voor een goed doel. In het verleden steunde JCI Eemland de volgende doelen:

– 2012: het Toon Hermans Huis (€ 12.270)
– 2013 het Meander Oncologisch Centrum (€ 10.000). Lees meer
– 2014 Stichting Sinterklaas Kapoentje (€ 9.000)
– 2015: Bart de Graaff Foundation (€ 30.500 dankzij de verdubbeling van NSGK) Lees meer
– 2016: project Samen naar School van NSGK (€ 6.000 dankzij de verdubbeling van NGSK)
– 2017: VoorleesExpress Amersfoort ( € 5.500 dankzij een bijdrage van Zorg van de Zaak Foundation). 
18157714_10155039675891488_8728927708640690118_n19875597_10155280828291488_8966244265851416575_n

We zijn uitverkocht.. tot volgend jaar!" invullen. Sluiten